Saison Recipes

Saison Recipes - Displaying 1 to 10 of 906

18. Saison du Nelson

18. Saison du Nelson

by Brewer 111053 on 8/5/2017
All Grain | 6 Gallon(s) | Saison | 6.5 % ABV
Blazing Saison Belgian Alt

Blazing Saison Belgian Alt

by PeabodyBrewing on 8/1/2017
All Grain | 5.5 Gallon(s) | Saison | 6.6 % ABV
Saison Brett Bomb

Saison Brett Bomb

by Brewer 106361 on 8/9/2017
All Grain | 6 Gallon(s) | Saison | 7.9 % ABV
Imperial French Saison

Imperial French Saison

by Brewer 112020 on 3/21/2017
All Grain | 3 Gallon(s) | Saison | 9.0 % ABV
saison brett

saison brett

by Ironfish on 7/22/2017
All Grain + Extract | 4.5 Gallon(s) | Saison | 6.3 % ABV
Dark saison

Dark saison

by Brewer 112020 on 8/13/2017
All Grain | 3 Gallon(s) | Saison | 5.6 % ABV
Random Saison Thing

Random Saison Thing

by scbeernerd on 8/13/2017
All Grain | 5 Gallon(s) | Saison | 4.3 % ABV
Saison de Gourd

Saison de Gourd

by Steve on 8/12/2017
All Grain | 5.5 Gallon(s) | Saison | 6.7 % ABV
Smoked Pumpkin Saison
Saison dAlonzaville

Saison dAlonzaville

by RidgeRunner on 7/17/2017
All Grain | 35 Gallon(s) | Saison | 6.2 % ABV
Farmhouse Saison 2017

Farmhouse Saison 2017

by Melcher on 7/31/2016
All Grain | 2.5 Gallon(s) | Saison | 6.3 % ABV

Style Summary

Belgian and French Ale
Saison
1.048 to 1.065
1.002 to 1.012
20 to 35
5 to 14
5% to 7%

Highest Rated Saison Recipes

Extract Recipe
 
28.3 IBU
7.4% ABV
310 cal.
All Grain Recipe
 
29.2 IBU
6.0% ABV
167 cal.
 
34.6 IBU
5.9% ABV
190 cal.
 
28.4 IBU
7.0% ABV
269 cal.
All Grain + Extract Recipe
 
24.5 IBU
9.6% ABV
318 cal.
Feedback